Ben Grosser (US)

expo

Ben Grosser’s film ‘Order of Magnitude’ is een supercompilatie van Mark Zuckerberg’s optredens in het openbaar, van 2004 tot heden. Eén ding is in die jaren niet veranderd: zijn voorliefde voor de woorden ‘meer’, ‘groei’ en ronde getallen als ‘2 miljoen’ of  ‘1 miljard’. Grosser laat feilloos zien waar het deze tech-CEO werkelijk om te doen is.

 

bengrosser.com

 

Ben Grosser’s film ‘Order of Magnitude’ is a supercut of all recorded public appearances of Mark Zuckerberg, from 2004 until now. In all these years, one thing hasn’t changed: Zuckerberg’s preference for the words ‘more’, ‘grow’, and metrics such as ‘2 million’ or ‘1 billion’. Grosser makes painfully clear what this tech-CEO is after.