Coralie Vogelaar (NL)

expo

De tekenbot van ‘I Enjoyed The Parts In Your Mind’ bestaat uit een rudimentair neuraal netwerk, gevoed door de constante datastroom van een anarchistisch prikbord met 4 kanalen. De bot genereert woordketens op basis van statistische waarschijnlijkheid en probeert een handschrift te genereren. Het resultaat: absurdistische zinnen in een expressionistische tekenstijl.

 

coralievogelaar.com

 

The drawing bot of ‘I Enjoyed The Parts in Your Mind’ consists of a rudimentary neural network, fed by the constant data-stream of anarchistic message board 4-chan. The bot generates word-chains based on statistical probability and attempts to generate handwriting. The result: absurdist sentences in an expressionist drawing style.