Emiel Harmsen

expo

Speel god met realiteit en vervorm de omgeving met je handen. Met ‘QuinCube’, legt kunstenaar Emiel Harmsen de omgeving vast in een interactief lichtkunstwerk bestaande uit meer dan 46 duizend LEDs en nodigt bezoekers uit met handgebaren deze naar hun wil te veranderen.

Play god with reality and distort the environment with your hands. With the ‘QuinCube’, artist Emiel Harmsen captures the environment in an interactive light piece consisting of more than 46,000 LEDs and invites visitors to warp it according to their wishes using hand gestures.