Jos Volkers (NL)

expo

Deze 14-meter hoge blikvanger op het Stationsplein is een exacte replica van een Duitse V2-raket. Alleen is Jos Volkers’ ‘bio-remediating missile’ niet bedoeld om dood en verderf te zaaien, maar om mensen bewust te maken. Zijn V2 is geheel van hout gemaakt en zit tjokvol zaden en sporen: een wapen in onze huidige ecologische crisis.

 

josvolkers.nl

 

This 14-meter high eyecatcher on the Stationsplein is an exact replica of a German V2-rocket. Only Jos Volkers’ ‘bio-remediating missile’ is not meant to bring death and destruction, but to spread awareness. His V2 is entirely made of wood and filled to the brim with seeds and spores: a weapon in our present ecological crisis.