theme

 

Quantum Supremacy (in the Age of Pandemic)

 

Quantum Supremacy is een complex, controversieel en uiterst relevant thema. Grote bedrijven zoals Google, Microsoft en IBM wedijveren om de eerste quantumcomputer te bouwen. Deze ‘supercomputer’ zal naar verwachting een ongelooflijke miljard keer sneller zijn dan de beste gewone computer. Hoe ziet de quantumtoekomst eruit?

 

In deze tijden van pandemie (the Age of Pandemic) worden we ons nog bewuster van onze afhankelijkheid van digitale technologie voor werk, zorg en onderwijs. De groei van digitale technologie vraagt nu meer dan ooit om kritische reflectie. Globalisering en economische groei hebben ons een pandemie en klimaatcrisis gebracht. Hoe kunnen we deze cyclus doorbreken? Is het mogelijk om quantumtechnologie in te zetten om onszelf en onze leefomgeving te beschermen? 

 

 


 

 

Quantum Supremacy is a mind-blowing, controversial, but extremely urgent theme. Big companies such as Google, Microsoft, and IBM are competing to build the first quantum computer, a ‘supercomputer’ expected to be a staggering one billion times faster than today’s best computer. What will the quantum future hold?

 

In this Age of Pandemic, we are made acutely aware of our dependence on digital technology for work, education, and healthcare. Now more than ever, the growth of digital technology demands critical reflection. Globalization and economic growth have brought us pandemic and environmental destruction. How can we break this cycle? Can we harness quantum technology to protect ourselves and the world we live in?

 

 

 

 

Sci-fi today? History tomorrow!